OSTATNIE POŻEGNANIE

Z głębokim żalem 17 lutego 2018 roku pożegnaliśmy na cmentarzu w Marwałdzie naszego Kolegę Leona Mellera jednego ze wspózałożycieli naszego Koła. Był wspaniałym kolegą, myśliwym i selekcjonerem. 

Zarząd Koła w imieniu Kolegów Myśliwych składa rodzinie najszczersze kondolencje. Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

                                                                                                    

Zarząd Koła Łowieckiego Grunwald Ostróda organizuje akcje dokarmiania zwierzyny w postaci zbierania żołędzi i kasztanów przez młodzież współpracującą z kołem w szkołach w Pietrzwałdzie i Marwałdzie. Akcję tą oplakatowano w  na terenie ww miejscowości.

Uchwała Zarządu nr 17/2017

 

 

INF. OD ZARZĄDU KOŁA

Wszyscy kledzy zainteresowani zakupem munduru proszenie są o dokonanie wpłaty kwoty 250,- zł na konto koła do dnia 15.08.2016. Ostateczna cena munduru zależna będzie od ilości zaineresowanych zakupem Kolegów. Wszelkich informacji dodatkowych udziela Kolega Skarbnik.