OCENA POROŻY

Zarząd Kołą informuje, że w dniu 7-go maja 2021 w siedzibie naszego Koła w Jagodzinach o godzinie 18:00 nastąpi ocena pozyskanych poroży rogaczy i byków w sezonie 2020/2021. Zarząd prosi wszystkich, która ocena ta dotyczy o dostarczenie poroży do oceny. 
 
 

KONKURS - KRÓL POLOWANIA NA SZKODNIKI 

Zdjęcie ilustracyjne 

Zarząd Koła rostrzygnął  konkurs "Król polowania na szkodniki" 2020/2021
Królem polowania na skodniki został Kolega Michał Tomczyk - gratulujemy!
V-ce królami zostali Koledzy Robert Szypowki i Michał Maliński.
 
Ponieważ konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem Kolegów Zarząd zdecydował się ogłosić jego kolejną edycję na sezon 2021/2022 na dotychczasowych zasadach i z tymi samymi nagrodami dla zwycięzców.

-------------------------------------------------------------                                                                                                  

--------------------------------------------------------- 

Uchwała Zarządu nr 17/2017

 

-------------------------------------------------------

INF. OD ZARZĄDU KOŁA

Wszyscy kledzy zainteresowani zakupem munduru proszenie są o dokonanie wpłaty kwoty 250,- zł na konto koła do dnia 15.08.2016. Ostateczna cena munduru zależna będzie od ilości zaineresowanych zakupem Kolegów. Wszelkich informacji dodatkowych udziela Kolega Skarbnik.