Koło Łowieckie "Grunwald" jest właścicielem posesji we wsi Jagodziny na której znajduje się nasza myśliwska baza.

Władze Koła:

Prezes: Piotr Świgoń

Łowczy: Lech Serwotko +48 501 322 199

Sekretarz: Roman Kurowski     +48 603 589 092

Skarbnik: Michał Grubalski (E-mail: michal.grubalski@gmail.com)

 
Adres do korespondencji:
ul. 21-go Stycznia 10 m.4
14 - 100  O S T R Ó D A


Numer Konta bankowego:

06 1020 3613 0000 6002 0002 5189

PKO o/ Ostróda

Skontaktuj się z nami