Inormacja w sprawie odstrzału sanitarnego.

Koledzy z dniem 5.01.2021 weszło rozporządzenie w sprawie odstrzału dzików sanitarnych. Kolo jest zobowiązane w okresie do 30.06.2021 r. pozyskać na terenie powiatu iławskiego w obw. 328s - 23 szt. w związku z tym proszę o zgłaszanie się po nowe odstrzały. 
Darz Bór 
Łowczy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ASF "czerwona strefa" w obwodach 327 i 328.

Koledzy od dn. 10.12.2020 r. obwody nr 327 i 328 są objętę czerwoną strefę ASF. Dziki pozyskujem na użytek własny. Z pozyskanym dzikiem należy postępować zgodnie z rozporządzeniem. Pozyskanego dzika na użytek własny można przetrzymywać w punkcie skupu w Marwałdzie. 
Darz Bór 
Łowczy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Informacja w sprawie realizacji planu polowań.

Koledzy ponawiam apel o wzmożenie polowania na sarny i jelenie łanie w związku z upływającym w dn. 15.01.2020 terminem pozyskania i realizacją planu obw. 327 i 328 . 
Nie wykonanie pozyskania będzie miało znaczący wpływ na budżet oraz naliczenie ustawowych kar finansowych 
Darz Bór Łowczy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Informacja w sprawie składek na PZŁ.

Koledzy Zarząd informuję że składkę do PZŁ na rok 2020 należy wpłacić do 20.12.19 r. na konto koła. Składka normalna wynosi 363 zł ulgowa 203 zł. Zarząd informuje że kol. Marek Waśniewski został przyjęty na członka koła. Darz Bór Zarząd Serwotka Lech
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Apel Łowczego:

Koledzy proszę o wzmożenie polowania na sarny i jelenie w związku z realizacją planu pozyskania obw. 327 i 328 Darz Bór łowczy Serwotka Lech
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1805

z dnia 28 października 2019 r.
zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli
w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych
państwach członkowskich
(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7807)
obszary 29.10.2019.pdf (600374)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ODBIÓR ODSTRZAŁÓW

Łowczy Koła prosi wszystkich myśliwych, którzy wykorzystali już przydzielone wczesniej ilosci odstrału dzika o odbiór nowych.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

KARMA DO ODBIORU

Koledzy. Można już odbierać kukurydzę z kolejnej transzy karmy zakupionej przez Koło. Karma do odbioru w jagodzinach po wcześniejszym skontaktowaniu się z gospodarzami łowisk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

PLAN POZYSKANIA ZWIERZYNY OBWÓD 327

Łowczy koła apeluje do Kolegów o pozyskiwanie sarny w obwodzie 327.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

POLOWANIE WIGILIJNE

Termin zapisów na polowanie zbiorowe w dniu 17.12.2017 upływa w czwartek 14.12.2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

BURAKI NA KARMOWISKA

Łowczy Koła informuje, że buraki składowane są w siedzibie Koła w Jagodzinach - dla obwodu 328 i u Kolegi Zbigniewa Osińskiego - dla myśliwych z obwodu 327.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

WYDAWANIE ZIARNA KUKURYDZY

Łowczy Koła informuje, że w każdą sobotę od godziny 9:00 - 10:00 gospodarze łowisk wydawać będą w Jagodzinach zainteresowanym Kolegom ziarno kukurydzy. W przypadku pytań proszę kontaktować się z gospodarzami łowisk. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

DODATKOWY ODSTRZAŁ

Zainteresowani Koledzy mogą zgłaszać się do Łowczego Koła po dodatkowy odstrzał na byki.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

POLOWANIA ZBIOROWE - WAŻNA INFORMACJA

Łowczy koła informuje, ze istnieje konieczność wcześniejszego zgłaszania chęci uczestnictwa w każdym polowaniu zbiorowym.
W przypadku polowania HUBERTOWSKIEGO termin upływa w dniu 4.11.2017 (sobota) o godzinie 11:00. W pozostałych przypadkach zapisy przyjmowane są najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem polowania. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

WYCENA TROFEÓW ŁOWIECKICH - PAROSTKI ROGACZA

W dniu 27.10.2017 w Starostwie Powiatowym w Ostródzie o godzinie 17:00 odbędzie się wycena parostków rogacza.

Zainteresowani Koledzy, którzy nie będą mogli w tym terminie pojawić się w Ostródzie proszeni są do dostarczenia poroża wraz z opisem do dnia 26.10.2017 do Kolegi Łowczego. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ŁOWCZY KOŁA PRZYPOMINA 

Łowczy Koła przypomina wszystkim polującym Kolegom o ich podstawowych obowiązkach:

1. Natychmiastowego powiadamiania Łowczego o upolowanej zwierzynie. Powiadomienia można dokonać telefonicznie lub SMS w godzinach 8:00 do 20:00 a w godzinach nocnych za pomocą SMS.

  = 501322199

 

2. Dokonywania wpisów upolowanej zwierzyny do Książki Polowań najpóźniej bezpośredni po zakończeniu polowania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

APEL ŁOWCZEGO

Łowczy Koła apeluje do wszystkich Kolegów o intensyfikację polowań na dzika. Bez wysiłku wszystkich z nas grozi nam niewykonanie planu pozyskiwania dzika i duże straty finansowe związane z wypłacanymi odszkodowaniami. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

POLOWANIA ZBIOROWE 2017/2018

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ŁOWCZY KOŁA INFORMUJE

Uchwałą Zarządu Koła z dniem 25 maja 2017 tracą moc wszystkie dotychczasowo wydane odstrzały dla kolegów myśliwych 
zarówno na obwód 327 jak i 328.
Decyzja związana jest z odstąpieniem od dotychczasowej "ręcznej" formy wydawania odstrzałów na formę "drukowaną komputerowo".
Zmiana ma na celu usprawnienie w najbliższej przyszłości wydawania odstrzałów jak również możliwość ich sprawniejszej ewidencji.  
Wszystkich kolegów prosimy o niezwłoczne osobiste zgłaszanie się do kolegi Łowczego Koła 
w celu zdania dotychczas wydanych odstrzałów i uzyskania nowych.  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

PETYCJA W OBRONIE ŁOWIECTW

Polski Związek Łowiecki zainicjował zbieranie podpisów pod petycją w obronie polskiego łowiectwa.

Koleżanki i Koledzy jest nas 123 000, do tego każdy z nas ma rodzinę i przyjaciół, którzy popierają nasza pasję. Teraz jest moment, w którym powinniśmy się zmobilizować i pokazać siłę polskiego łowiectwa. Nasi adwersarze zebrali 50 000 podpisów pod petycją przeciwko łowiectwu, pokażmy, że jest nas więcej! że jesteśmy solidarni.

Petycja skierowana jest do myśliwych, naszych rodzin, a także sympatyków łowiectwa i wszystkich osób, którym na sercu leży dobro polskiej przyrody. 

Podpisane petycje należy składać w zarządach okręgowych do końca marca 2017.

Dla członków naszegoi koła proponujemy przesyłanie skanów petycji na adres: jarek@deresinski.pl do 5 kwietnia 2017 lub przekazania oryginałów do kolegi skarbnika lub kolegi łowczego.

WZÓR PETYCJI: 
 

PETYCJA.pdf (254884)

 
 

Petycja do Premier RP (1) (1).pdf (494473)