Polowanie zbiorowe 7 styczeń 2017

Uczestnicy polowania zbiorowego w naszym nie mogli być niezadowoleni:

Tego dnia bór darzył wyjątkowo obficie.