SKARBNIK KOŁA PRZYPOMINA

Koledzy przypominam o konieczności wpłacenia składki do PZŁ w kwocie 357,- zł na konto Koła w banku Raiffeisen w nieprzekraczalnym terminie do 28 grudnia 2017.