SZKODY ŁOWIECKIE

Szanowni Państwo,

Informujemy, ze ewentualne szkody łowieckie należy zgłaszać wysyłajac je na adres naszego Koła pocztą tradycyjną. Zgodnie z wytycznymi Łowczego Koła wnioski składane droga elektroniczną nie będą rozpatrywane.