WALNE ZGROMADZENIE

W dniu 21 maja 2019 odbyło się w Ostródzie Walne Zgromadzenie członków naszego Koła. Zgromadzeni uczestnicy wybrali nowego Łowczego Koła na miejsce kol. Mieczysława Sadowskiego, który wcześniej złożył rezygnację. Pozostałym członkom Zarządu udzielono absolutorium. 

Nowym Łowczym Koła został kol. Lech Serwotko.

 

Dziękujemy kol. Sadowskiemu za dotychczasową pracę na rzecz Koła i gratulujemy kol. Serwotko  życząc wielu sukcesów.