SZKODY ŁOWIECKIE

Szkodę łowiecka mozna zgłosić pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres mailowy Koła: pzlgrunwald@gmail.com .
Każdorazowo szkoda musi być zgłoszona na druku "ZGŁOSZENIE SZKODY ŁOWIECKIEJ" którego wzór znaduje się w zakładce "Dokumenty"
Szkoda zgłoszona elektronicznie w godzinach 8:00 - 14:00 w dzień roboczy zostanie zarejestrowana w tym samym dniu. Szkoda zgłoszona po godzinie 14:00 zostanie zarejestrowana w naszym systemie o godzinie 8:00 w następnym dniu roboczym.
Przypominamy, że przed sporządzeniem protokołu końcowego konieczne jest wskazanie daty zbioru plonów minimum 7 dni przed wykonaniem prac. Brak wskazania daty zbioru plonów może skutkować odmową lub ograniczeniem wysokosci wypłaty odszkodoawania.