SZKODY ŁOWIECKIE

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 szkoda łowiecka powinna być zgłoszona pocztą elektroniczną na adres mailowy: 
pzlgrunwald@gmail.com 
W wyjątkowych wypadkach dopuszczamy również możliwość zgłoszenia szkody  pocztą tradycyjną - list polecony - na adres Administratora Szkód Łowieckich Koła: 
Paweł Buczkowski
ul. Rzepnikowskiego 27/15
14-260 Lubawa
Szkoda (bez względu na formę zgłoszenia) musi być zgłoszona na druku "ZGŁOSZENIE SZKODY ŁOWIECKIEJ", którego wzór znajduje się poniżej i w zakładce "Dokumenty". Przypominamy o dokładnym wypełnieniu wszystkich wymaganych pól a w szczególności informacji dotyczących: obrębu, numeru działki, powierzchni, rodzaju uprawy, numeru konta, itd.) W przypadku jakichkolwiek braków formalnych w formularzu zgłoszenia (brak wypełnienia wszystkich pól formularza) szkoda nie zostanie zarejestrowana a tym samym nie zostanie nadany jej bieg.
Szkoda zgłoszona elektronicznie w godzinach 7:00 - 14:00 w dzień roboczy zostanie zarejestrowana w tym samym dniu. Szkoda zgłoszona po godzinie 14:00 zostanie zarejestrowana w naszym systemie o godzinie 7:00 w następnym dniu roboczym.
Przypominamy, że przed sporządzeniem protokołu końcowego konieczne jest wskazanie daty zbioru plonów minimum 7 dni przed wykonaniem prac. Brak wskazania daty zbioru plonów może skutkować odmową lub ograniczeniem wysokości wypłaty odszkodowania. 
 
Formularz zgłoszenia (druk);